Hoyersgym

ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Afmelding is alleen schriftelijk mogelijk via een aangetekende brief dit moet gebeuren voor de 15de van de maand! Afmeldingen die niet aangetekend zijn opgestuurd worden NIET gehonoreerd !!!

De contributie wordt uitsluitend geregeld via een automatische incasso of 3 periodes vooruit betalen!

  • Inschrijving voor minimaal 3 maanden.
  • Bij géén schriftelijke opzegging van het lidmaatschap lopen de contributiegelden gewoon door! Gebruik hiervoor het opzegformulier !.
  • Opzeggen van lidmaatschap voor de 15de van de maand.
  • Contributiegelden zijn gebaseerd op perioden van 4 weken.
  • Per jaar betaald men 12 perioden ( 48 weken )
  • Deelname aan de lessen zijn geheel op eigen risico !

De hoyer's gym is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, achterlaten, beschadigingen of ontvreemding van persoonlijke eigendommen.

Tijdens de trainingen is het verboden om welk sieraad dan ook te dragen, mits dat medisch verantwoord is.

Lichamelijke schade en stuk maken van sieraden kan de gyml niet aansprakelijk gesteld worden.